Vanda má 23 rokov, je rodáčka z Gočova. Po ukončení základnej školy, študovala na Strednej
odbornej škole veterinárnej v Košiciach. Po jej úspešnom ukončení pokračuje štúdiom na
Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ku koňom sa dostala na Ranči pod Ostrou skalou u Janka Fabiana, kde pracuje ako brigádnik
už tretí rok. V rámci týchto brigád dostala základy starostlivosti o kone, keď ich kompletne
pripravuje pre klientov na agro turistiku. Vždy sa snaží aby sa čo najviac o koňoch dozvedela.
Pri tejto činnosti sa zdokonaľuje aj v jazde na koni. Má krásny vzťah nielen ku koňom, ale aj
k ostatným zvieratkám. Pre svoju výbornú povahu, som si ju vybral na fotenie, ktoré som vám
predstavil v inej časti mojej stránky, konkrétne galérií Iné témy v albume Vanda.

Ponuka na také alebo podobné fotenie je balík 40,- €, ktorý obsahuje 15 ks fotografií v
digitálnej forme podľa vlastného výberu. Neváhajte ma kontaktovať na hurajtv@gmail.com,
určite sa dohodneme.